• HOME > 갤러리


  Total 128
  ED-560-수중씰(주문/…
  [수중씰] ED-560-수중씰(주문/제작용)
  ED-560-수중씰(일반용…
  [수중씰] ED-560-수중씰(일반용)
  EA-560-양산씰(VITON)
  [수중씰] EA-560-양산씰(VITON)
  EA-560-양산씰(NBR)
  [수중씰] EA-560-양산씰(NBR)
  라비린스씰
  [카본외] 라비린스씰
  카본분할링
  [카본외] 카본분할링
  스텔라이트코팅
  [코팅] 스텔라이트코팅
  세라믹코팅
  [코팅] 세라믹코팅
  로타리죠인트
  [카본외] 로타리죠인트
  로타라죠인트-신주 1/…
  [카본외] 로타라죠인트-신주 1/2.3/8
  양어장-Φ115 TC-TC
  [씰] 양어장-Φ115 TC-TC
  카본 분할링-Φ250
  [카본외] 카본 분할링-Φ250
  경질크롬도금 슬리브.…
  [씰 부품] 경질크롬도금 슬리브.칼라
  SIC 슬리브.칼라
  [씰 부품] SIC 슬리브.칼라
  식품용 씰- N- TC/TC
  [씰] 식품용 씰- N- TC/TC
  수입품 씰-국산화 1.…
  [씰] 수입품 씰-국산화 1.125,1.629,2.125
  암스트롱 씰(USA)-1.1…
  [씰] 암스트롱 씰(USA)-1.125
  고정자 SIC,TC-IN, 1…
  [씰 부품] 고정자 SIC,TC-IN, 1.125,1.629.2.125
   1  2  3  4  5  6  7  8  
  AND OR

  동명씰산업 | 본사 : 서울시 구로구 구로중앙로 198 구로공구상가 D블럭 35동 312호 | 공장 : 서울시 구로구 구로중앙로 198 구로공구상가 D-28동 지하 52호
  TEL : 02-2069-2274, 010-5411-3241 |  FAX : 02-2069-2276 | E-mail : dmseal@naver.com | 사업자등록번호 : 113-22-33449
  copyrightⓒ 2015 동명씰산업 All rights reserved.